Мэндчилгээ

ЭРҮҮЛ АЖ ТӨРӨХ НЬ ХУВЬ ХҮНИЙ ЗАН ҮЙЛ, АМЬДРАЛЫН ХЭВ МАЯГААС ИХЭЭХЭН ШАЛТГААЛАХ БӨГӨӨД ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ХАМГААЛАХ НЬ ЗӨВХӨН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ТӨДИЙГҮЙ БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ ШИНЖЛЭХ УХААН, ЗАМ ТЭЭВЭР, ДЭД БҮТЭЦ, ХАА, АЖ ҮЙЛДВЭР ЗЭРЭГ НИЙГМИЙН ОЛОН САЛБАРЫН ОРОЛЦООТОЙ ХЭРЭГЖИХ ХАМТДАА ХҮЛЭЭСЭН ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА ГЭДГИЙГ ДЭЛХИЙ ДАХИНАА ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨГДСӨН БАЙНА.

Утас: 7737-9498, 7711-9498

Факс: 7737-9498

Цахим шуудан: info@anguuch.com