Цаг захиалах


Захиалгатай үзлэгүүд

# Өдөр Сонгосон цаг Тасаг / эмч Өвчтөн Регистр
486 09/17/2021 10:45 - 11:00 Дуран оншилгоо Ц.Тэмүүжин Нина ТЕ69101081
485 09/17/2021 10:30 - 10:45 Дуран оншилгоо Ц.Тэмүүжин Нина ТЕ69101081
484 09/17/2021 08:00 - 08:15 Дуран оншилгоо Ц.Тэмүүжин Нина ТЕ69101081
483 09/17/2021 10:00 - 10:15 Дуран оншилгоо Ц.Тэмүүжин Нина ТЕ69101081
482 09/17/2021 10:00 - 10:15 Дуран оншилгоо Ц.Тэмүүжин Б
481 09/17/2021 11:30 - 11:45 Нүд Р.Загдхорлоо Оюунсайхан ТИ87013185
480 09/17/2021 08:15 - 08:30 Нүд Р.Загдхорлоо Цогточир ТГ68091276
479 09/16/2021 11:15 - 11:30 Дуран оншилгоо Ц.Тэмүүжин Батсайхан ТГ96091472
478 09/16/2021 11:15 - 11:30 Дуран оншилгоо Ц.Тэмүүжин Батсайхан ТГ96091472
477 09/16/2021 11:45 - 12:00 Дуран оншилгоо Ц.Тэмүүжин Батсайхан ТГ96091472
476 09/16/2021 11:45 - 12:00 Дуран оншилгоо Ц.Тэмүүжин Батсайхан ТГ96091472
475 09/16/2021 08:00 - 08:15 Дуран оншилгоо Ц.Тэмүүжин Батсайхан ТГ96091472
474 09/15/2021 10:30 - 10:45 Дотор С.Оргил Цэнгэлмаа Вю95121109
473 09/16/2021 09:00 - 09:15 Дотор С.Оргил Цэцэгдарь ТБ59011869
472 09/15/2021 09:00 - 09:15 Нүд Р.Загдхорлоо Гевар МН88111879
471 09/14/2021 11:45 - 12:00 Нүд Р.Загдхорлоо Отгончимэг ОЮ79091365
470 09/14/2021 11:45 - 12:00 Нүд Р.Загдхорлоо Отгончимэг ОЮ79091365
469 09/14/2021 11:45 - 12:00 Нүд Р.Загдхорлоо Отгончимэг ОЮ79091365
468 09/14/2021 11:45 - 12:00 Нүд Р.Загдхорлоо Отгончимэг ОЮ79091365
467 09/14/2021 10:45 - 11:00 Нүд Р.Загдхорлоо Отгончимэг ОЮ79091365
466 09/14/2021 10:30 - 10:45 Нүд Р.Загдхорлоо Отгончимэг ОЮ79091365
465 09/14/2021 10:00 - 10:15 Нүд Р.Загдхорлоо Отгончимэг ОЮ79091365
464 09/14/2021 10:00 - 10:15 Нүд Р.Загдхорлоо Отгончимэг ОЮ79091365
463 09/14/2021 11:30 - 11:45 Нүд Р.Загдхорлоо Отгончимэг ОЮ79091365
462 09/14/2021 11:30 - 11:45 Нүд Р.Загдхорлоо Отгончимэг ОЮ79091365
461 09/14/2021 11:15 - 11:30 Нүд Р.Загдхорлоо Отгончимэг ОЮ79091365
460 09/14/2021 11:15 - 11:30 Нүд Р.Загдхорлоо Отгончимэг ОЮ79091365
459 09/14/2021 11:00 - 11:15 Нүд Р.Загдхорлоо Отгончимэг ОЮ79091365
458 09/14/2021 11:00 - 11:15 Нүд Р.Загдхорлоо Отгончимэг ОЮ79091365
457 09/14/2021 10:45 - 11:00 Нүд Р.Загдхорлоо Отгончимэг ОЮ79091365
456 09/14/2021 10:45 - 11:00 Нүд Р.Загдхорлоо Отгончимэг ОЮ79091365
455 09/14/2021 10:30 - 10:45 Нүд Р.Загдхорлоо Отгончимэг ОЮ79091365
454 09/14/2021 10:30 - 10:45 Нүд Р.Загдхорлоо Отгончимэг ОЮ79091365
453 09/14/2021 10:30 - 10:45 Нүд Р.Загдхорлоо Отгончимэг ОЮ79091365
452 09/14/2021 10:30 - 10:45 Нүд Р.Загдхорлоо Отгончимэг ОЮ79091365
451 09/14/2021 10:30 - 10:45 Нүд Р.Загдхорлоо Отгончимэг ОЮ79091365
450 09/14/2021 10:30 - 10:45 Нүд Р.Загдхорлоо Отгончимэг ОЮ79091365
449 09/14/2021 10:30 - 10:45 Нүд Р.Загдхорлоо Отгончимэг ОЮ79091365
448 09/14/2021 10:00 - 10:15 Нүд Р.Загдхорлоо Отгончимэг ОЮ79091365
447 09/14/2021 10:30 - 10:45 Нүд Р.Загдхорлоо Отгончимэг ОЮ79091365
446 09/14/2021 10:30 - 10:45 Нүд Р.Загдхорлоо Отгончимэг ОЮ79091365
445 09/14/2021 10:30 - 10:45 Нүд Р.Загдхорлоо Отгончимэг ОЮ79091365
444 09/14/2021 10:30 - 10:45 Нүд Р.Загдхорлоо Отгончимэг ОЮ79091365
443 09/14/2021 10:30 - 10:45 Нүд Р.Загдхорлоо Отгончимэг
442 09/14/2021 10:30 - 10:45 Нүд Р.Загдхорлоо Отгончимэг
441 09/14/2021 10:00 - 10:15 Нүд Р.Загдхорлоо Отгончимэг
440 09/14/2021 10:00 - 10:15 Нүд Р.Загдхорлоо Отгончимэг
439 09/14/2021 10:00 - 10:15 Нүд Р.Загдхорлоо Отгончимэг
438 09/14/2021 10:00 - 10:15 Нүд Р.Загдхорлоо Отгончимэг
437 09/14/2021 10:30 - 10:45 Нүд Р.Загдхорлоо Отгончимэг
436 09/14/2021 10:30 - 10:45 Нүд Р.Загдхорлоо Отгончимэг
435 09/14/2021 10:00 - 10:15 Нүд Р.Загдхорлоо Отгончимэг
434 09/14/2021 10:00 - 10:15 Нүд Р.Загдхорлоо
433 09/13/2021 11:45 - 12:00 Мэс засал Б.Ариунболд Оюунсувд ТБ83031008
432 09/14/2021 08:00 - 08:15 Мэс засал Б.Ариунболд Оюунсувд ТБ83031008
431 09/14/2021 08:00 - 08:15 Мэс засал Б.Ариунболд Оюунсувд ТБ83031008
430 09/14/2021 08:00 - 08:15 Мэс засал Б.Ариунболд Оюунсувд ТБ83031008
429 09/14/2021 08:00 - 08:15 Мэс засал Б.Ариунболд Оюунсувд ТБ83031008
428 09/13/2021 11:30 - 11:45 Шүд Д.Гэрэлмаа Түвшинзаяа ТА94061901
427 09/16/2021 09:30 - 09:45 Дотор С.Оргил Оюунсайхан ТИ87013185
426 09/16/2021 08:30 - 08:45 Эмэгтэйчүүдийн ЭХО Б.Сэлэнгэ Оюунсайхан ТИ87013185
425 09/16/2021 08:45 - 09:00 Нүд Р.Загдхорлоо Оюунсайхан ТИ87013185
424 09/07/2021 08:00 - 08:15 Хэт авиан оншилгоо З.Мөнхсувд Дэлгэрмаа ТЗ68041609
423 09/07/2021 08:00 - 08:15 Хэт авиан оншилгоо З.Мөнхсувд Дэлгэрмаа ТЗ68041609
422 09/07/2021 08:00 - 08:15 Хэт авиан оншилгоо З.Мөнхсувд Дэлгэрмаа ТЗ68041609
421 09/07/2021 08:00 - 08:15 Мэс засал Б.Ариунболд Олдох ТЗ76050260
420 09/03/2021 10:00 - 10:15 Мэдрэл Г.Бадрал Сүхбаатар ШЕ53012674
419 09/03/2021 10:00 - 10:15 Мэдрэл Г.Бадрал Сүхбаатар ШЕ53012674
418 09/03/2021 10:00 - 10:15 Мэдрэл Г.Бадрал Сүхбаатар ШЕ53012674
417 09/02/2021 11:00 - 11:15 Хавдар С.Бэгзжав Баясал МА97011900
416 09/02/2021 11:00 - 11:15 Хавдар С.Бэгзжав Баясал МА97011900
415 09/02/2021 10:30 - 10:45 Хавдар С.Бэгзжав Баясал МА97011900
414 09/01/2021 11:00 - 11:15 Чих хамар хоолой Р.Баасанхишиг Цэдэнбалжир ОМ57081816
413 09/02/2021 08:00 - 08:15 Шүд Д.Гэрэлмаа Бадам ОЮ88012800
412 08/24/2021 11:00 - 11:15 Эмэгтэйчүүдийн ЭХО Б.Сэлэнгэ минсэл Оо96031706
411 08/24/2021 09:15 - 09:30 Эмэгтэйчүүдийн ЭХО Б.Сэлэнгэ минсэл Оо96031706
410 08/24/2021 08:00 - 08:15 Эмэгтэйчүүдийн ЭХО Б.Сэлэнгэ минсэл Оо96031706
409 08/24/2021 08:00 - 08:15 Эмэгтэйчүүдийн ЭХО Б.Сэлэнгэ минсэл Оо96031706
408 08/24/2021 08:00 - 08:15 Арьс харшил С.Уранчимэг Урангоо ТА15220701
407 08/23/2021 08:00 - 08:15 Арьс харшил С.Уранчимэг Урангоо ТА15220701
406 08/23/2021 08:00 - 08:15 Арьс харшил С.Уранчимэг Урангоо ТА15220701
405 08/24/2021 08:00 - 08:15 Зүрх судас Э.Ариунгоо Жаргал ТИ59031573
404 08/23/2021 08:15 - 08:30 Гэмтэл Э.Нямбаатар Оюунцэцэг ТЯ72041700
403 08/27/2021 08:00 - 08:15 Гэмтэл Э.Нямбаатар Оюунцэцэг ТЯ72041700
402 08/23/2021 10:00 - 10:15 Гэмтэл Э.Нямбаатар Оюунцэцэг ТЯ72041700
401 08/24/2021 08:30 - 08:45 Гэмтэл Э.Нямбаатар Оюунцэцэг ТЯ72041700
400 08/24/2021 08:30 - 08:45 Мэс засал Б.Ариунболд Оюунцэцэг ТЯ72041700
399 08/23/2021 08:30 - 08:45 Мэс засал Б.Ариунболд Оюунцэцэг ТЯ72041700
398 08/23/2021 08:00 - 08:15 Мэс засал Б.Ариунболд Оюунцэцэг ТЯ72041700
397 08/23/2021 08:15 - 08:30 Эмэгтэйчүүд ЭЗӨК Д.Алтанцэцэг Уянга ОН98033009
396 08/23/2021 08:15 - 08:30 Эмэгтэйчүүд ЭЗӨК Д.Алтанцэцэг Уянга ОН98033009
395 08/23/2021 08:15 - 08:30 Эмэгтэйчүүд ЭЗӨК Д.Алтанцэцэг Уянга ОН98033009
394 08/23/2021 08:15 - 08:30 Эмэгтэйчүүд ЭЗӨК Д.Алтанцэцэг Уянга ОН98033009
393 08/23/2021 08:00 - 08:15 Эмэгтэйчүүдийн ЭХО Б.Сэлэнгэ Уянга ОН98033009
392 08/23/2021 08:00 - 08:15 Эмэгтэйчүүдийн ЭХО Б.Сэлэнгэ Уянга ОН98033009
391 08/20/2021 08:00 - 08:15 Эмэгтэйчүүд ЭЗӨК Д.Алтанцэцэг солонго ГЮ89120401
390 08/23/2021 10:00 - 10:15 Дотор С.Оргил Мөнхцэцэг ТЛ51080569
389 08/23/2021 10:00 - 10:15 Дотор С.Оргил Мөнхцэцэг ТЛ51080569
388 08/23/2021 11:45 - 12:00 Мэдрэл Г.Бадрал дарьсүрэн гэ77010100
387 08/24/2021 11:45 - 12:00 Мэдрэл Г.Бадрал дарьсүрэн гэ77010100

Утас: 7737-9498, 7711-9498

Факс: 7737-9498

Цахим шуудан: info@anguuch.com