Цаг захиалах


Захиалгатай үзлэгүүд

# Өдөр Сонгосон цаг Тасаг / эмч Өвчтөн Регистр
632 12/03/2021 09:15 - 09:30 Мэдрэл Г.Бадрал Намуундарь Тл01210208
631 2021-12-03 09:00 - 09:15 Мэдрэл 0 Намуундарь Тл01210208
630 12/02/2021 08:00 - 08:15 Дотор С.Оргил Батсүх Ол63072378
629 09:00 - 09:15 Арьс харшил С.Уранчимэг Батсүх Ол63072378
628 12/02/2021 08:15 - 08:30 Арьс харшил С.Уранчимэг Батсүх Ол63072378
627 12/02/2021 08:00 - 08:15 Арьс харшил С.Уранчимэг Батсүх Ол63072378
626 12/02/2021 08:30 - 08:45 Арьс харшил С.Уранчимэг Батсүх Ол63072378
625 11/30/2021 11:15 - 11:30 Эмэгтэйчүүдийн ЭХО Б.Сэлэнгэ Чанцал Пг97110301
624 11/30/2021 11:30 - 11:45 Эмэгтэйчүүдийн ЭХО Б.Сэлэнгэ Чанцал Пг97110301
623 11/29/2021 09:15 - 09:30 Зүрх судас Э.Ариунгоо Анужин Та02270320
622 11/29/2021 09:15 - 09:30 Зүрх судас Э.Ариунгоо Анужин Та02270320
621 11/25/2021 11:00 - 11:15 Мэдрэл Г.Бадрал Энхтөр ТЯ68081919
620 11/24/2021 08:15 - 08:30 Шүд Д.Гэрэлмаа Цэнд-Аюуш ФБ96032448
619 11/25/2021 08:00 - 08:15 Эмэгтэйчүүдийн ЭХО Б.Сэлэнгэ Цэнд-Аюуш ФБ96032448
618 11/25/2021 08:15 - 08:30 Эмэгтэйчүүдийн ЭХО Б.Сэлэнгэ Цэнд-Аюуш ФБ96032448
617 11/24/2021 08:15 - 08:30 Эмэгтэйчүүдийн ЭХО Б.Сэлэнгэ Цэнд-Аюуш ФБ96032448
616 11/24/2021 08:00 - 08:15 Эмэгтэйчүүдийн ЭХО Б.Сэлэнгэ Цэнд-Аюуш ФБ96032448
615 11/25/2021 08:00 - 08:15 Эмэгтэйчүүдийн ЭХО Б.Сэлэнгэ Цэнд-Аюуш ФБ96032448
614 11/26/2021 11:30 - 11:45 Эмэгтэйчүүдийн ЭХО Б.Сэлэнгэ Цэнд-Аюуш ФБ96032448
613 11/26/2021 11:45 - 12:00 Эмэгтэйчүүдийн ЭХО Б.Сэлэнгэ Цэнд-Аюуш ФБ96032448
612 11/26/2021 09:00 - 09:15 Эмэгтэйчүүдийн ЭХО Б.Сэлэнгэ Цэнд-Аюуш ФБ96032448
611 11/26/2021 08:30 - 08:45 Эмэгтэйчүүдийн ЭХО Б.Сэлэнгэ Цэнд-Аюуш ФБ96032448
610 11/26/2021 08:00 - 08:15 Эмэгтэйчүүдийн ЭХО Б.Сэлэнгэ Цэнд-Аюуш ФБ96032448
609 11/26/2021 08:15 - 08:30 Эмэгтэйчүүдийн ЭХО Б.Сэлэнгэ Цэнд-Аюуш ФБ96032448
608 11/19/2021 11:00 - 11:15 Мэс засал Б.Ариунболд Naranbayar Tl611214
607 11/19/2021 11:00 - 11:15 Мэс засал Б.Ариунболд Naranbayar Tl611214
606 11/19/2021 11:00 - 11:15 Мэс засал Б.Ариунболд Naranbayar Tl611214
605 11/19/2021 08:00 - 08:15 Мэдрэл Г.Бадрал Сүхбат ТЯ88070114
604 11/17/2021 11:00 - 11:15 Шүд Д.Гэрэлмаа Мөнхтуул Ук95071269
603 11/16/2021 11:30 - 11:45 Чих хамар хоолой Р.Баасанхишиг Пүрэвжав НЭ81102913
602 08:00 - 08:15 Зүрхний ЭХО О.Цэрэндэжид Уянга ТЕ04272508
601 11/16/2021 11:45 - 12:00 Зүрх судас Э.Ариунгоо Уянга ТЕ04272508
600 11/16/2021 11:00 - 11:15 Дотор С.Оргил Уянга ТЕ04272508
599 11/16/2021 09:15 - 09:30 Дотор С.Оргил Жадамбаа ТЗ47061011
598 11/16/2021 10:15 - 09:30 Дотор С.Оргил Жадамбаа ТЗ47061011
597 11/16/2021 11:45 - 12:00 Дотор С.Оргил Жадамбаа ТЗ47061011
596 11/16/2021 08:00 - 08:15 Зүрх судас Э.Ариунгоо Намуунбайгаль Tb80022761
595 11/16/2021 11:30 - 11:45 Мэс засал Б.Ариунболд Оргил Та16242396
594 11/15/2021 11:15 - 11:30 Дотор С.Оргил Уянга ТЕ04272508
593 11/15/2021 11:00 - 11:15 Дотор С.Оргил Уянга ТЕ04272508
592 11/16/2021 10:00 - 10:15 Дотор С.Оргил Пүрэвжав ТЕ04272508
591 11/16/2021 09:45 - 10:00 Мэдрэл Г.Бадрал Уянга ТЕ04272508
590 11/15/2021 11:15 - 11:30 Арьс харшил С.Уранчимэг Аздэлгэр Ух23060942
589 11/15/2021 11:15 - 11:30 Арьс харшил С.Уранчимэг Аздэлгэр Ух23060942
588 11/15/2021 11:15 - 11:30 Арьс харшил С.Уранчимэг Аздэлгэр Ух23060942
587 11/15/2021 08:00 - 08:15 Мэс засал Б.Ариунболд Анхболд мв92050217
586 11/15/2021 09:15 - 09:30 Сэтгэц, Мэдрэл Б.Туяа Туяа МЗ72072560
585 11/15/2021 08:00 - 08:15 Сэтгэц, Мэдрэл Б.Туяа Туяа МЗ72072760
584 11/15/2021 08:00 - 08:15 Мэдрэл Г.Бадрал Туяа
583 11/10/2021 08:00 - 08:15 Нүд Р.Загдхорлоо Одонтуул ТИ84041200
582 11/09/2021 09:30 - 09:45 Эмэгтэйчүүд ЭЗӨК Д.Алтанцэцэг жавхлан МК92081520
581 11/09/2021 09:30 - 09:45 Эмэгтэйчүүд ЭЗӨК Д.Алтанцэцэг жавхлан МК92081520
580 11/09/2021 09:00 - 09:15 Нүд Р.Загдхорлоо Батбаяр ЕЙ92112713
579 11/09/2021 09:00 - 09:15 Нүд Р.Загдхорлоо Батбаяр ЕЙ92112713
578 11/08/2021 11:45 - 12:00 Нүд Р.Загдхорлоо Батбаяр ЕЙ92112713
577 11/09/2021 08:00 - 08:15 Нүд Р.Загдхорлоо Батбаяр ЕЙ92112713
576 11/09/2021 08:00 - 08:15 Нүд Р.Загдхорлоо Батбаяр ЕЙ92112713
575 11/08/2021 11:45 - 12:00 Нүд Р.Загдхорлоо Батбаяр ЕЙ92112713
574 11/08/2021 11:45 - 12:00 Нүд Р.Загдхорлоо Батбаяр ЕЙ92112713
573 11/08/2021 11:00 - 11:15 Нүд Р.Загдхорлоо Батбаяр ЕЙ92112713
572 11/10/2021 10:00 - 10:15 Дотор С.Оргил Учрал ТГ75032165
571 11:45 - 12:00 Дотор С.Оргил Учрал ТГ75032165
570 11:30 - 11:45 Дотор С.Оргил Учрал ТГ75032165
569 11/09/2021 08:15 - 08:30 Мэс засал Б.Ариунболд Мөнхгэрэл МК96071103
568 11/02/2021 11:15 - 11:30 Арьс харшил С.Уранчимэг Түвшинзаяа ТА94061901
567 11/02/2021 09:15 - 09:30 Хэт авиан оншилгоо З.Мөнхсувд Мөнхтуул ТГ90021103
566 11/02/2021 08:30 - 08:45 Дотор С.Оргил Мөнхтуул ТГ90021103
565 11/01/2021 08:45 - 09:00 Хэт авиан оншилгоо З.Мөнхсувд Оюунсаруул ТД90051469
564 11/01/2021 08:00 - 08:15 Хэт авиан оншилгоо З.Мөнхсувд Оюунсаруул ТД90051469
563 11.1 10:30 - 10:45 Зүрх судас Э.Ариунгоо туяа тя60071827
562 10/29/2021 08:00 - 08:15 Эмэгтэйчүүдийн ЭХО Б.Сэлэнгэ итгэлт пи98101802
561 08:00 - 08:15 Эмэгтэйчүүдийн ЭХО Б.Сэлэнгэ itgelt пи98101802
560 10/26/2021 11:45 - 12:00 Чих хамар хоолой Р.Баасанхишиг Буяндэлгэр ТЮ11262232
559 10/26/2021 11:45 - 12:00 Чих хамар хоолой Р.Баасанхишиг Буяндэлгэр ТЮ11262232
558 10/26/2021 09:45 - 10:00 Эмэгтэйчүүдийн ЭХО Б.Сэлэнгэ Оюунсувд ТА98022406
557 10/25/2021 10:00 - 10:15 Зүрхний ЭХО О.Цэрэндэжид Машбат Тб6607110
556 10/25/2021 08:30 - 08:45 Нүд Р.Загдхорлоо Дарханцэцэг ТА89100522
555 10/25/2021 08:30 - 08:45 Нүд Р.Загдхорлоо Дарханцэцэг ТА89100522
554 10/25/2021 10:00 - 10:15 Зүрхний ЭХО О.Цэрэндэжид Машбат Тб6607110
553 10/21/2021 08:15 - 08:30 Мэс засал Б.Ариунболд Цэндээ ОР77011118
552 10/21/2021 10:00 - 10:15 Эмэгтэйчүүдийн ЭХО Б.Сэлэнгэ Отгонтуяа ТБ82120305
551 10/21/2021 11:15 - 11:30 Эмэгтэйчүүдийн ЭХО Б.Сэлэнгэ Буянхишиг МЗ66122665
550 10/21/2021 11:30 - 11:45 Шүд Д.Гэрэлмаа Буянхишиг МЗ66122665
549 10/21/2021 08:00 - 08:15 Шүд Д.Гэрэлмаа Буянхишиг МЗ66122665
548 10/20/2021 08:00 - 08:15 Шүд Д.Гэрэлмаа Буянхишиг МЗ66122665
547 10/20/2021 11:45 - 12:00 Шүд Д.Гэрэлмаа Буянхишиг МЗ66122665
546 10/20/2021 11:30 - 11:45 Шүд Д.Гэрэлмаа Буянхишиг МЗ66122665
545 10/18/2021 08:00 - 08:15 Эмэгтэйчүүдийн ЭХО Б.Сэлэнгэ Гантуяа Зж90101901
544 10/11/2021 11:15 - 11:30 Эмэгтэйчүүд ЭЗӨК Д.Алтанцэцэг Цолмон ТБ99082603
543 10/11/2021 11:45 - 12:00 Эмэгтэйчүүд ЭЗӨК Д.Алтанцэцэг Саранзаяа ТБ00301726
542 10/11/2021 08:30 - 08:45 Эмэгтэйчүүд ЭЗӨК Д.Алтанцэцэг Саранзаяа ТБ00301726
541 10/11/2021 08:30 - 08:45 Эмэгтэйчүүд ЭЗӨК Д.Алтанцэцэг Саранзаяа ТБ00301726
540 10/11/2021 08:30 - 08:45 Эмэгтэйчүүд ЭЗӨК Д.Алтанцэцэг Саранзаяа ТБ00301726
539 10/11/2021 11:30 - 11:45 Гэмтэл Э.Нямбаатар Энэбиш тд44072305
538 10/11/2021 11:45 - 12:00 Дотор С.Оргил пүрэвсүрэн
537 10/10/2021 11:45 - 12:00 Дотор С.Оргил пүрэвсүрэн йю57022167
536 10/05/2021 08:00 - 08:15 Зүрх судас Э.Ариунгоо Больтуяа ТА70112003
535 10/05/2021 09:00 - 09:15 Зүрхний ЭХО О.Цэрэндэжид Больтуяа ТА70112003
534 10/05/2021 08:00 - 08:15 Мэдрэл Г.Бадрал Зина ТЖ49020201
533 10/05/2021 08:00 - 08:15 Мэдрэл Г.Бадрал Зина ТЖ49020201

Утас: 7737-9498, 7711-9498

Факс: 7737-9498

Цахим шуудан: info@anguuch.com