Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээ

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухайг ЭМТҮЧАБАлбаны дарга Э.Сарнай утас 99173061, ёс зүйн харилцаа хандлагатай холбоотой М.Гансүх утас 99041091, бусад   өргөдөл, гомдол эрх зүй, хуульч Б.Цолмончимэг утас 89008179 хариуцан ажиллаж байна.